Contact

Peter Coremans
06 51 81 97 36
Ingrid Coremans
06 52 30 19 16


Contactformulier

Disclaimer

Coremans Bouw Interieur Styling spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt
Coremans Bouw Interieur Styling geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Coremans Bouw Interieur Styling  behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Coremans Bouw Interieur Styling streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Coremans Bouw Interieur Styling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Coremans Bouw Interieur Styling, of door u aan Coremans Bouw Interieur Styling, of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Coremans Bouw Interieur Styling  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Mei 2019.